Μηνιαίο Αρχείο: Ιούνιος 2017

Υποκειμενική αξία, οριακή ωφέλεια και ανθρώπινη δράση – Τα θεμελιώδη της Αυστριακής σχολής και της ελεύθερης αγοράς.

Για να αποδώσουμε συγκεκριμένα τον μάλλον γενικευμένο ορισμό της υποκειμενικότητας, πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια του «χαρακτηριστικού του κόσμου» που ερευνούμε. Δεδομένου πως θα εξετάσουμε την θεωρία της αξίας, (η οποία στην οικονομία καθορίζει τις τιμές) θα περιοριστούμε στον ορισμό της υποκειμενικής αξίας. Ως αρχή