Γ.Α. Σιβρίδης: Χαρακτήρες από το εικονιστόρημα ‘Μάλκολμ’

Η Αρέθουσα μεταμφιεσμένη πίσω από τα πεύκα κατασκοπεύοντας τον αγώνα του τζυκανίου~Arethusa in disguise behind the pine trees spying on the polo game

Ο Τσελίκ πασάς φεύγοντας από τον χορό στο παλάτι της Βενετίας (την αυστριακή πρεσβεία)~Çelik pasha leaving the ball in the palace of Venice (the Austrian embassy)

Στα Γλυκά Νερά, η Άλλα Αλεξάνδροβνα Στρογγάνοβα, πείθοντας την γκουβερνάντα της να την αφήσει να φύγει σε ταξίδι μαζί με την οικέτιδά της~At Sweet Waters Alla Alexandrovna Stroganova persuading her governess to let her go on a journey with her maid

Ο Μαθηός Καστά, ο επιγραφολόγος, και ο σημαιοφόρος Ντρύσταν στον ναό του Αγίου Ιωάννου στο κάστρο της Ρόδου μετά από την επίθεση των Βασιβουζούκων~Matteu Casta, the epigrapher, and lieutenant Drystan at the temple of St John the Baptist in the castle of Rhodes after the assault by the Bashi-bazouk

Η Χανούμ του αιγυπτιακού χαρεμιού καθώς υποδέχεται την Αρέθουσα και την Άλλα Αλεξάνδροβνα~The Khanum of the egyptian hareem reveiving Arethusa & Alla Alexandrovna

Ο Μάλκολμ στους κήπους του σεραγιού του Ιμπραήμ στο Κάιρο~ Malcolm in the gardens of Ibrahim’s seraglio in Cairo

Αποπλέοντας από το Κάιρο κατά την αυγή ~Sailing away from Cairo at the first light of day