Γ. Ανδρεάνος: Aνέκδοτο ποίημα

Δὲν ὑπάρχουν γεφύρια μὲς στὸ Ἄλντεν. Τὸ κλειδὶ τοῦ σὸλ ἐνώνει τὶς γραμμὲς τοῦ πενταγράμμου. Ἀντιθέτως τὰ γεωμετρικὰ σχήματα δὲν ἔχουν μουσικότητα, ἔχουν γεωμετρικότητα. Γιὰ παράδειγμα, τὸ σύμβολο τοῦ ἀπείρου, μπορεῖ ν’ἀπεικονίζει οὐρὰ ἀλόγου μὲς στὸν ἄνεμο ἢ καὶ μαλλιὰ μελαχρινῆς παρθένας μὲς αὐτόν. Καὶ οὕτω καθ’ἑξῆς. Ἀφήσαμε γιὰ λίγο τ’ἄλογα. Θολούρα. Ἦλθαν καὶ μᾶς βρῆκαν παπαγάλοι. Μᾶς εἶπαν ἱστορίες ποὺ μᾶς ἤτανε γνωστές. Ἀπὸ τὴν Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία μέχρι τὴν μάχη τοῦ Τομπρούκ. Τὰ ὀνόματα δὲν ἔχουν σημασία στὸν κόσμο τοῦ ὑποσυνειδήτου. Οὔτε στὸν κόσμο τῶν παπαγάλων. Συνεχίζουμε. Τὰ παπούτσια τοῦ παπουτσωμένου γάτου πῆρα καὶ ἔμεινε αὐτὸς χωρίς.  Παπούτσια. Οὔτε αὐτὰ ἔχουν σημασία στὸν κόσμο τοῦ ὑποσυνειδήτου. Οὔτε ὁ χρόνος οὔτε τὰ χρώματα καὶ ἀσφαλῶς οὔτε οἱ ἐλέφαντες.

Πεζὸ ποίημα κάποτε στὸ Παρίσι.

Τὸ παρòν ποίημα  διαβάστηκε μεγαλοφώνως στὴν Ἀφροδίτη καὶ τὴν Ἀνεμώνη καὶ οἱ δύο ἦταν γυμνὲς καὶ ἔφεραν γούνα. Ὥρες Σελήνης 23 00 ἀκριβῶς.