Γ. Ανδρεάνος: Μουσική για πουλιά

Ἡ ἀπάντηση βιολιοῦ στὸ τρίτο πέρασμα ἀξιωματικοῦ
δὲν
ἦρθε ποτέ
Ἐσὺ ποὺ γεννιέσαι καὶ πεθαίνεις ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκε
ὁ πρῶτος ἥλιος
Καπρίτσιο 24
Ὄπερα ἀπ’τὰ λευκά
Οἱ πουτάνες τῆς Σὰν Μπάμπιλα
καὶ τὰ χρωματιστά τους κέρατα
Μιλῶντας στὸν Πάνα γιὰ ἐλάφια καὶ στὸν Πικάσσο
γιὰ μινωταύρους  
Ἐκεῖ ποὺ σταυρώνουν οἱ δρόμοι τῆς ἀνατόλης
Κύκνος ποὺ σὲ κοιτᾶ
############Ὑπερήφανα λευκά
####################Μὲς στὰ μάτια
##############################Δίχως μάτια

στὸν Ν.Παγκανίνι