Category Archives: De Civitate

Το διττόν της παραδόσεως και της προόδου

Εικόνα: Ένας από τους πρώτους νεολιθικούς οικισμούς, ο Çatalhöyük, που βρίσκεται στη σημερινή Τουρκία, στα νότια της χώρας. Αυτή η μικρή πόλη είναι σε τόσο πρώιμη μορφή (proto-city είναι ο επίσημος όρος) που δεν είχε καν δρόμους, τα σπίτια ήταν κολλημένα μεταξύ τους και οι

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Δ΄: επίλογος

Θα μπορούσε ο αναγνώστης να επιστρέψει στο πρώτο μέρος, στον διάλογο περί πολέμου και εμπορίου, αφού έχει δει πλέον την σημασία των εννοιών που θίγονται εκεί, και έχει παρακολουθήσει τον σχηματισμό αυτών στα επόμενα μέρη. Η συμπλοκή του πολέμου και του εμπορίου είναι μία πρακτική

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Γ΄: ο χρόνος και η πολιτεία (δ)

2.9. Γάλλοι Φυσιοκράτες: γεωργία και laissez faire [BOISGUILBERT] Λίγο πριν απ’τον Cantillon, o Pierre le Pesant, Sieur de Boisguillebert, ή απλώς Boisguilbert, συνέλαβε την σημασία της κατανάλωσης για το εθνικό εισόδημα· ακολουθώντας το έργο του στρατιωτικού αρχιτέκτονα και στρατηγού Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban,

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Γ΄: ο χρόνος και η πολιτεία (γ)

2.6. Απ’ την πολιτεία στην θαλασσοκρατία: Εμποροκράτες και άμιλλα. Εμπορικό ισοζύγιο και μεταποίηση. Είδαμε πώς μεταξύ των συγγραφέων του ιη΄ αι. και κυρίως των αὐγουστείων ―Augustan, διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς τα αποτελέσματα της τότε δρομολογουμένης αυτοκρατορικής επέκτασης της Βρεταννίας. Ο ίδιος ο Harrington είχε γράψει

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Γ΄: ο χρόνος και η πολιτεία (β)

2. Ο χρόνος της πολιτείας: από την εμπορική πολιτεία και την αυτοκρατορία, στην θαλασσοκρατία και την αγροτική πολιτεία―η ανακάλυψη της πολιτικής οικονομίας: εμποροκράτες προς φυσιοκράτες. Οι περσικές επιστολές―lettres persanes, του Montesquieu, o τούρκος κατάσκοπος―L’espion turc dans les cours des princes chrétiens (Lettres et mémoires d’un

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Γ΄: ο χρόνος και η πολιτεία (α)

  1. Ο χρόνος της αγοράς : πίστωση και χρήμα Αν, όπως είδαμε, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων οδηγεί στην σύσταση εκτεταμένων εμπορικών κοινωνιών, η διαπραγμάτευση των εμπορικών ventures και των υπερπόντιων αγαθών σε περιωρισμένους χώρους, τις  bourses, οδηγεί στην αύξηση των ανθρωπίνων προσδοκιών και στην

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Β΄ : ο χώρος και ο νόμος του πολέμου και του εμπορίου

Αφού γνωρίσαμε προηγουμένως τις θεωρίες για την σχέση πολέμου ή κράτους και εμπορίου, θα δείξουμε ότι η σχέση αυτών θεμελιώνεται σε μία κοινή καταγωγή. Θα δούμε πώς θεμελιώνονται και τα δύο στον ίδιο νόμο και πώς η ίδια η εμπορική δραστηριότητα γεννάται ως κοινωνία και

Η άνοδος των αθλίων

«Η κοινωνική αναρχία δεν εκδηλώνεται μόνο στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Αποτελεί, όπως όλες οι πνευματικές επιδημίες, ουσιαστικά μια μεταδοτική νόσο… Η ανάπτυξη της αναρχίας στη χώρα μας, αποκαλύπτεται κυρίως από τις προόδους του αντιπατριωτισμού. Ένα από τα πιο εμφανή αποτελέσματα της ανάπτυξης της κοινωνικής

Carl Schmitt: Υπαρξιακή ιστοριογραφία: Alexis de Tocqueville

1                Ἀπὸ καιροῦ, ὁ Alexis de Tocqueville εἶναι κατ’ἐμὲ ὁ μείζων ἱστορικὸς τοῦ ιθ΄ αι. Ἔχει κάτι τὸ κομψῶς παρωχημένο ποὺ τὸν κάμει ἕναν τῶν σπανίων ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς μας ποὺ δὲν ὑπέκυψαν τῷ ἱστορικισμῷ. Τὸ βλέμμα του δέρκεται κατὰ θαυμαστὸν τρόπο τὰ πρῶτα σχέδια

Εμπόριο, εμποροκρατία και σύγχρονο κράτος, Α΄ : η θεωρία του πολέμου και του εμπορίου

1. Ο κ. Constant και η επινόηση του φιλελευθερισμού Τον καιρό που ο Ναπολέων Βοναπάρτης ευρίσκεται παγιδευμένος στην χειμερινή Ρωσία και έχει αρχίσει ν’απολλύει τον έλεγχο πίσω στην Γαλλία, ο Henri-Benjamin Constant de Rebecque  γράφει και δημοσιεύει αμέσως κατόπιν, στις αρχές του 1813, το κείμενο