Κωνσταντῖνος Σαμπάνης: Τὸ τῆς βροχῆς κράτος

Μέγα τὸ τῆς βροχῆς κράτος

ἡ ἐπικράτειά του

ἐκτείνεται πάνω ἀπὸ

ὄρη, ὕδατα καὶ ἀνθρώπων πόλεις

κρατῶντας κλεισμένους

γέρους καὶ παιδιά στὰ σπίτια τους

γεμίζοντας μὲ μοναξιὰ τὰ μπαρ

(ὅπου τίποτε ἄλλο δὲν ἀξίζει πιο πολύ

ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο ἄγγιγμα)

ἀδειάζοντας τοὺς δρόμους

καὶ μόνο μιὰ γυναίκα

που ἀνεπιτυχώς προσπάθησε

νὰ γίνει δέντρο

περιφέρεται

περιφρονῶντας

τὰ σύννεφα

 

(Πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ poiein.gr)