Γ.Α.Σιβρίδης: Kυρές και κόρες

Μεγάλη οδαλίσκη, λάδι σε λινό 100Χ70 cm

Μεγάλη οδαλίσκη, λάδι σε λινό 100Χ70 cm

Δρυάς, λάδι σε λινό και φύλλο χρυσού, 40Χ70 cm

Δρυάς, λάδι σε λινό και φύλλο χρυσού, 40Χ70 cm

Mικρή οδαλίσκη, γραφίτης σε χαρτί ingres, 41Χ29,5 cm

Κόρη, ασημογραφία, 24Χ24 cm

Κόρη, ασημογραφία, 24Χ24cm