Φρεάντλης: Ἀγυρμός μελανειμόνων οἰωνῶν

Φεύγουν οἱ ἀγύρται τ᾿ οὐρανοῦ.
Φεύγουν οἱ μελανείμονες τέκτονες,
ποὺ μὲ λάσπη καὶ ξερόχορτα
ἀνήγειραν μικροὺς κρεμάμενους ναοὺς
στῶν μεγάρων μας τ᾿ ἀκοίταχτα γεισώματα,
γιὰ νὰ στεγάσουν μιὰ νέα γενεά.

Φεύγουν οἱ ἀγύρται τ᾿ οὐρανοῦ.
Ὄχι μόνοι!
Ὁ ἀγυρμὸς των εἶναι ἅρπαξ.
(Ψυχάρπαξ πῆγα νὰ πῶ).
Ὁ ἀγυρμὸς των πῆρε καὶ σήκωσε ψηλά,
τὰ θερινὰ κέρδη μας.

Πῆρε πόθους κερδισμένους
καὶ ἡδονὲς βεβαιωμένες.
Δὲν θὰ ξεκολλοῦσαν ἀπὸ πάνω μας,
χωρὶς τοὺς μικροὺς ἀγύρτες.
«…non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo…».

Quo vadis, hirundo?
Αὐτὸ πές μας μόνο.
Ποῦ θὰ κομίσῃς τὶς θερινὲς μας ἡδονές,
ποὺ θὰ θεριέψουν σὰν μνῆμες πιά,
ἄτεγκτες κι ἀδήριτες,
ὅταν ἡ νύχτα θὰ καταστῇ μεγίστη
στοῦ Ποσιδεῶνος τὰ στερνά,
(Ὦ, Sterna Hirundo!).
[ …Tomb hideth trouble. The blade is layed low.

Earthly glory ageth and seareth.
No man at all going the earth’s gait,
But age fares against him, his face paleth,

Grey-haired he groaneth, knows gone companions…].
Πέτα ἀσπρόμαυρε ἀγύρτη! Πέτα καὶ φύγε!
Πᾶρε τὴν συγκομιδὴ τῶν θερινῶν καρπῶν.
Κι ἐγὼ θὰ πετάξω.
Ὄχι μαζὶ σου! Ξώψυχος ὁ δικὸς μου ἀγυρμός.
Νάτος! τείνει πρὸς τ᾿ ἀστέρια.
Γυμνὸς καὶ νῆστις πόθων κι ἡδονῶν,
«…ὅπως ἐγὼ μόνος αἰητὴς οὐρανὸν βαίνω καὶ κατοπτεύω πάντα…»

 
-μελανείμων, γεν. μελανείμονος: Ὁ μαυροντυμένος.
-οἰωνός, τὸ ἁρπακτικὸ πουλί. Τὸ πουλὶ ἐν γένει. Ἐκ τῆς πτηνομαντείας τῶν ἀρχαίων οἰωνοσκόπων, ἐπεκράτησε καὶ ὡς θεῖον «σημάδι», αἱ διοσημίαι.
-τέκτων: ὅποιος μαστορεύει καὶ φκειάνει πράματα, καμιά φορὰ ἄγνωστης χρησιμότητας (σὲ μᾶς).
-Hirudo: Στὰ ῥωμέικα ἡ βδέλλα. «…non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo…»: Δὲν ξεκολλάει ἀπὸ πάνω μας, ἄν δὲν χορτάσῃ μὲ αἷμα σὰν τὴν βδέλλα. (Κόιντος Ὁράτιος Φλάκκος).
-Hirundo: Στὰ ῥωμέικα τὸ χελιδόνι.
-Sterna Hirundo: Ἕνα θαλασσοπούλι. Στὰ ἐγγλέζικα The Seafarer. Τίτλος μεσαιωνικῆς ἀρχαιοαγγλικῆς ἐλεγείας μὲ πολλὴ πνευματικότητα, ποὺ ἐνέπνευσεν εἰς τὸν Ἔσδραν Πάουντ στὰ 1911, τὸ ὁμώνυμο ποίημά του, ἀπ᾿ τοῦ ὁποίου ἔκλεψα τοὺς παρενθέτους ἐγγλέζικους στίχους.
-Ποσιδεῶν: Ἀττικὸς χειμερινὸς μήν. Ἡ τελευταία του ἡμέρα, εἶναι ἡ μικροτέρα τοῦ ἑνιαυτοῦ. Τὸ χειμωνιάτικο Λιοστάσι.
-Νῆστις: Στὰ ἑλληνικὰ ὁ ξενηστικωμένος, ἀλλὰ καὶ εἶδος κάποιου ἀχόρταστου ψαριοῦ.
-«...ὅπως ἐγὼ μόνος αἰητὴς οὐρανὸν βαίνω καὶ κατοπτεύω πάντα…»: (ὅπως ἐγώ, μοναχικὸς ἀητός τραβῶ γιὰ τὸν οὐρανὸ παρατηρώντας τα ὅλα). Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ Προοιμίου τῆς λεγομένης «Μιθραϊκῆς Λειτουργίας», ὡς αὐτὴ βρέθηκε στὰ 1850 ὑπὸ τοῦ Giovanni Anastasi, ἐξεδόθη στὰ 1888 ὑπὸ τοῦ Carl Wessely καὶ πρωτοσχολιάσθηκε ὑπὸ τοῦ σπουδαίου Albrecht Dieterich στὰ 1903.
Μέρος τῆς συλλογῆς θεουργικῶν κειμένων «Μέγας Μαγικὸς Πάπυρος τῶν Παρισίων», ἀπόκτημα τῆς ἐν Παρισίοις Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης (PGM iv/475-843).