Karl Kraus: Pro domo et mundo (1912)

[επιλογή]

Τα μάτια μιας γυναίκας οφείλουν να αντικατοπτρίζουν σκέψεις, δικές μου.

Η γυναίκα έχει μια σημαντική στιγμή, στην οποία η μοίρα, που εξαρτάται από την πλέον ασήμαντη στιγμή του άνδρα,  μπορεί να πάρει μια έκφραση προσώπου που, αλλοπαρμένη και τρομαγμένη, αντανακλά μια αληθινά τραγική έκσταση. 

Η διάνοια μιας γυναίκας κινητοποιεί όλα τα ελαττώματα, που η θηλυκή χάρις συγκεντρώνει.

Νύμφη — αυτό σημαίνει επίσης προνύμφη εντόμων.

Υπάρχουν άνδρες, που θα μπορούσε κανείς να εξαπατήσει με κάθε γυναίκα.

Ο ερωτισμός έχει σχέση με την σεξουαλικότητα όπως το κέρδος με την απώλεια.

Κάθε ερωτικός τραβά την γυναίκα πάντοτε ξανά προς τη μεριά των ανθρώπων. 

Μικρός είναι ο άνδρας τον οποίο μια γυναίκα πληροί, αλλά τοιουτοτρόπως μπορεί να αυξήθη. Γινόμενος μεγαλύτερος δεν έχει κανένα χώρο για αυτήν. 

Η ηθική στην σεξουαλική ζωή είναι το τέχνασμα κάποιου βασιλέα της Περσίας που αλυσόδεσε την φουσκωμένη θάλασσα. 

Άνθρωποι, άνθρωποι όπως όλοι — δεν είναι καμιά  συγγνώμη αλλά υπεροψία.

Ουδεμία σκέψη να έχεις και να μπορείς να την εκφράσεις — αυτό κάνει τον δημοσιογράφο.

Οι δημοσιογράφοι γράφουν επειδή δεν έχουν τίποτε να πουν, και έχουν κάτι να πουν επειδή γράφουν.

Μια ατομικότητα μπορεί να ξεφύγει ευκολότερα από τον καταναγκασμό, από ό, τι μια ατομικότητα την ελευθερία.

Δημοκρατικό καλείται το να επιτρέπεται να είσαι σκλάβος του καθενός.

Ο ιστορικός είναι συχνά, μόνο ένας δημοσιογράφος που γυρνά προς τα πίσω.

Τι είναι ένας ιστορικός; Κάποιος που γράφει τόσο άσχημα ώστε να μπορεί να συνεργαστή με μια καθημερινή φυλλάδα.

Κάποια ορισμένη ψυχανάλυση είναι η ασχολία οιστρόπληκτων ορθολογιστών, που όλα στον κόσμο τα ανάγουν σε σεξουαλικά αίτια με εξαίρεση την δική τους ασχολία.

Η διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της νέας ψυχολογίας είναι ότι η παλαιά σκανδαλιζόταν ηθικά επάνω σε κάθε παρεκτροπή του κανόνα, και η νέα επιτρέπει μιαν κατωτερότητα να αγγίξει μία συνείδηση υψηλότητας.

Έχουν τον Τύπο, έχουν το Χρηματιστήριο, τώρα έχουν επίσης και το Υποσυνείδητο!

Οι ψυχολόγοι είναι αυτοί που αποκαλύπτουν το κενό και οι απατεώνες του βάθους.

Οι καλές απόψεις είναι άνευ αξίας. Εξαρτάται από το ποιος τις έχει.

Η σάτιρα, που καταλαβαίνει ο λογοκριτής, δικαίως απαγορεύεται.

Ο υπάλληλος λέγει, είμαι ματαιόδοξος. Όντως, η αβεβαιότης μου με κάνει πιο ματαιόδοξο από τον υπάλληλο στη θέση του.

Η ικανότης να αμφιβάλεις μετά από μια γρήγορη απόφαση, είναι ότι πιο υψηλό και ανδρείο.

Η γλώσσα είναι η μήτηρ, κ’ όχι η θυγάτηρ της σκέψης.

Η επιστήμη είναι φασματική ανάλυση. Η τέχνη είναι σύνθεση φωτός.

Ο ηθικός οφείλει να έρχεται πάντα εκ νέου στον κόσμο. Ο καλλιτέχνης μια για πάντα. 

Η επανάσταση έναντι της δημοκρατίας εκπληρούται με την αυτοκτονία του τυράννου.

Η νομιμότης δηλοί ενόχους  τους υπεύθυνους όσο και εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν τίποτε.
Η ανθρωπότης δηλοί ενόχους τους υπεύθυνους και ελευθεροί τους ανεύθυνους.
Η αναρχία ελευθεροί και τους δυο.
Η καλλιέργεια δηλοί ενόχους τους ανεύθυνους και ελευθεροί εκείνους που μπορούν να κάνουν κάτι τι.

Η φαντασία δεν φτιάχνει κάστρα στον άνεμο, αλλά κάστρα στον άνεμο από καλύβες.

Οι άλλοι είναι καλλιτέχνες σχεδιαστηρίου. Ο Loos είναι ο αρχιτέκτων της tabula rasa.

Ο Kokoschka έφτιαξε ένα πορτραίτο μου. Πολύ πιθανόν να μην με αναγνωρίσουν όσοι με γνωρίζουν. Όμως θα με αναγνωρίσουν σίγουρα όσοι δεν με γνωρίζουν.  

Ο Διάβολος είναι ένας αισιόδοξος, αν νομίζει πως μπορεί να κάνει τους ανθρώπους χειρότερους.

Η σκέψη είναι ό, τι λείπει από μια κοινοτοπία για είναι σκέψη.

Η γλώσσα μου είναι η πόρνη όλου του κόσμου την όποια τρέπω σε παρθένο.

[απόδοση: Γ.Α.Σιβρίδης]