Category Archives: Μέλος & Λόγος

Charles Baudelaire: Όψιμη ενοχή

Ὅτε κοιμηθῇς, σκοτεινή    ὀμορφονιά μου σύ, στὸ βάθος μνημείου κτιστοῦ   ἀπὸ μάρμαρο μαῦρο, καὶ ὅτε οὐδεμιὰ ἔχῃς ἐρωτική     κόγχη ἢ ἔπαυλη ἐξὸν ἔνα κελάρι βροχερό    καὶ ἕνα σκαμμένο λάκκο· ὅτε ἡ πέτρα ποὺ τὸ δειλό      στέρνο σου πιέζει καὶ τὰ νεφρὰ ποὺ θελκτική   νωχέλεια μαλακώνει,

Αδέσποτον

  (Fuga)  dramatis personae: ΠΟΙΗΤΗΣ   ΚΟΡΗ   α΄ «Μύρο, μαστίχα, γιασεμὶ καὶ νάρδο, σαφορὰ καὶ βανίλια, ἀπ’ ἕνα φόρτο ἦσουν πλασμένη, λιπαρό, ὑπερπόντιο ἀπὸ καρπούς, φύλλα, ἄνθη καὶ ἔλαια, προίκα ὁλκάδων κοίλων καὶ τῆς τρικυμίας. —Τὰ μάτια σου αὔγαζαν γλυπτὰ τῶν τάφων καὶ ἔλεγαν, ἡ

Ezra Pound: Sub Mare

Εἶναι, καὶ δὲν εἶναι, τὶς φρένες ἄρτιος εἶμαι, ἀφὅτου ἦλθες τοῦτος ὁ τόπος περιεχύθη μοι, τούτη ἡ κατασκευή κτισμένη μὲ φθινοπωρινὰ ρόδα, ἔπειτα ἔνι ἕνα χρῶμα χρυσοειδές, ἀλλόκοτο. Καὶ ψηλαφεῖ τις ἔσω τούτων τῶν πραγμάτων ὅταν λεπτὰ φύκη ἀναδύονται κἀξαπλοῦνται, ἔνερθε νωθρῶν χλωρῶν κλυδώνων τοῦ

Γ.Α. Σιβρίδης: άσμα δ΄

Ι. Τροχάζομε ἀνὰ τὸ ἀργύφεο πέλαγο πελάζομε στὴν ἁλυκὴ ἐπιφάνεια βρίσκομ’ ἀρώματα ἀνοιχτῶν καρπῶν καὶ κήπων βραδινὲς δροσιές. Λείψαμε κατὰ νώτου τὶς τύρσεις στὰ ὀχυρὰ ἄνδηρα, σήματα ἐρωμένων τοῦ Διός, καὶ τὸν θάνατό μας ἑκάς στῆς Τάνιδος τὰ τείχη. Κἂν μᾶς ἀγριεύει ὁ ἀτρύγητος πόντος,

Κωνσταντίνος Χρυσόγελος: Δύο ποιήματα

ΒΙΛΑΝΕΛΑ: Ο ΘΕΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ… Ὁ Θεὸς μιλάει τὴ γλῶσσα μου, στὸ σπίτι ἀνάβω τὴ φωτιὰ κί ἀπ’ ἔξω μυρωδιὰ βροχῆς. Ὁ χρόνος φέρνει τὶς πληγές, τὰ πρόσωπα, τὶς ἐνοχές. ὁ Θεὸς μιλάει τὴ γλῶσσα μου. Ὅλα τελειώνουν κάποτε, τὴν ὥρα ἐκείνη μιὰ

Κωνσταντίνος Σαμπάνης: Όμηρος versus Αρχίλοχος

Εἰμὶ δ’ ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος, καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος Ἀρχίλοχος Μὴν αὐταπατᾶσαι ἄν εἶχες νὰ διαλέξεις ἀνάμεσα στὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἀρχίλοχο θὰ ἐπιθυμοῦσες καὶ ἐσύ νὰ εἶσαι ὁ Πρῶτος θριαμβευτικά ἐπαναλαμβάνοντας τὴν Ὠκύτητα τοῦ Θανάτου τὴν Ῥοδότητα τῆς Αὐγῆς τὴν Οἰνότητα

Thomas Babington Macaulay, Baron Macaulay: Επιτάφιος Ιακωβίτου

Προσέφερα, ἄψογος, στὸν ἀληθή μου βασιλέα πίστι καὶ ἀνδρεία: ματαία πίστι, καὶ ἀνδρεία ματαία. Χάριν αὐτοῦ, γαῖες καὶ τιμές, πλούτους ἀπέλιπον, Καὶ μία ἐλπίδα πολύτιμο, πλέον ἐκτίμησα αὐτῶν. Σὲ ξένο κλίμα ἀπέκαμα, πάλιν χάριν αὐτοῦ, πολιὸς καθὼς περίλυπος τῇ ἀκμῇ τῆς ἥβης μου· στὸ Λαβέρνιο

Percy Bysshe Shelley: Ωδή στον Ζέφυρο [1820]

I. Ὦ δριμὺ Ζέφυρε, σὺ πνοή τῆς φύσεως τοῦ Φθινοπώρου, σύ, ποὺ ἀπ’ τῆς ἀφανοῦς σου παρουσίας χαμαιπετῶς τὰ φύλλα ἐλαύνουν, ὡσὰν φάσματα ποὺ κάποιου μάγου φεύγουν, κίτρινο, καὶ μέλαν, καὶ ὠχροῦν, καὶ κόκκινο καχεκτικό, πλήθη ποὺ λοιμώσσουν: ὦ σύ, ὁποῖος διφρηλατεῖς πρὸς τὸν λυγαῖο

Alfred Tennyson, Lord Tennyson: Η επέλασις της Ελαφράς Ταξιαρχίας [1855]

I. Μισὴ λεύγα, μισὴ λεύγα, ἡμισεία λεύγα ἐμπρός, στὴν κοιλάδα τοῦ Θανάτου ἔλασαν οἱ ἐξακόσιοι. «Ἐμπρός, Ἐλαφρὰ Ταξιαρχία! ἔφοδος ἐπὶ τὰ πυροβόλα!» εἶπε. Στὴν κοιλάδα τοῦ Θανάτου ἔλασαν οἱ ἐξακόσιοι. II. «Ἐμπρός, Ἐλαφρὰ Ταξιαρχία!» ἦταν τῶν ἀνδρῶν τίς ποὺ ἐπτοήθῃ; Ὄχι κἂν ὁ στρατιώτης ἤξευρε

William Wordsworth: Ωδή. Aγγέλματα αθανασίας από άωρες παιδικές αναμνήσεις

Παῖς τὸν Ἄνθρωπο γεννάει· θὰ εὐχόμουν οἱ ἡμέρες μου νὰ εἶναι ἀλληλοδέσμιες μὲ φυσικὸ σέβας . I. Ἦταν κάποτε καιρός ποὺ ἄλσος, λειμών καὶ χείμαρρος ἡ γῆ, καὶ κάθε θέαμα κοινό μ’ ἐφαίνετο περίστολο σὲ πέπλωμα οὐρανίου φωτός, τὸ κλέος καὶ τὴν πνοὴ ὀνείρατος. Δὲν